Sla navigatie over
Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
startpagina | contact | sitemap integrale jeugdhulp  | zoek
 
 

 

 Nieuws

Grabbelbox participatie

grabbelbox participatie

 

 

 

De werkgroep participatie van het IROJ West-Vlaanderen ontwikkelde een ‘grabbelbox’.

 

 

Studiedag : ‘Vertrouwenspersonen en steunfiguren: hoe krijgen ze een plaats in de jeugdhulp en in het netwerk van kinderen, jongeren en ouders?’

Op 2 december 2019 organiseerden we de studiedag  over het recht op bijstand door een vertrouwenspersoon en het werken met steunfiguren.

Elk kind, jongere, ouder of opvoedingsverantwoordelijke in de jeugdhulp heeft recht op bijstand door een vertrouwenspersoon. Daarnaast wordt in de jeugdhulp ook veel gewerkt met steunfiguren. Deze studiedag vertrekt vanuit de juridische benadering van het recht op bijstand en trekt het thema open naar het belang van het netwerk en de plaats van steunfiguren en uiteraard mentorschap daarbinnen.

 

Hier vindt u de presentaties van het voormiddaggedeelte. De verslagen en ppt van de werkgroepen in de namiddag worden later toegevoegd.

 

Belangrijke wijzigingen op til in de regelgeving m.b.t. jeugdhulp

Vanaf 1 september 2019 treedt het decreet jeugddelinquentie eindelijk trapsgewijs in werking.
Dit decreet voorziet enerzijds in een aantal maatregelen die de jeugdrechter kan opleggen als reactie op misdrijven die gepleegd werden door minderjarigen maar laat anderzijds ook gemakkelijker jeugdhulp toe voor minderjarige delinquenten.
 
Ook het decreet houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en het decreet betreffende de integrale jeugdhulp, en het decreet jeugddelinquentierecht, voert een aantal grondige wijzigingen door in bestaande regelgeving zoals het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp (DRM) en het decreet IJH. Vanaf 14 april 2019 hebben bv. ook ouders en opvoedingsverantwoordelijken recht op de bijstand van een vertrouwenspersoon en zijn de rechten die het DRM voorziet ook van toepassing op meerderjarige cliŽnten (jongvolwassenen) in de jeugdhulp. En vanaf 1 september 2019 zal het ‘decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en binnen het kader van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht’ ook van toepassing zijn op meerderjarigen.

Nieuwe folder over privacy

Wat zegt de Europese privacywet over minderjarigen? Mag een leerkracht mijn GSM inkijken? Mogen mijn ouders mijn mails lezen? … tZitemzo schreef er een nieuwe folder voor jongeren over: 'tZitemzo … met jouw privacy.

Deze folder legt alles uit over minderjarigen en privacy: wat zegt de GDPR, wat zegt de wet over briefgeheim zoals bij mails of een sms, het binnenkomen in je kamer, je boekentas controleren op school, enz.

Downloaden of bestellen http://www.tzitemzo.be/professionelen/nieuws3/nieuwe-folder-over-privacy

 

Nieuwe website www.beroepsgeheimisvertrouwen.be

De opname van het beroepsgeheim in het Strafwetboek toont het belang aan dat de wetgever aan het beroepsgeheim hecht(te) omdat de schending van het beroepsgeheim kan leiden tot een strafrechtelijke vervolging en dus bijzonder ernstige gevolgen met zich kan meebrengen.

De kern van beroepsgeheim is vertrouwen.

 

Hiermee wordt vooral het belang van de vertrouwensrelatie in de hulpverlening en gezondheidszorg onderstreept: de samenleving garandeert geheimhouding aan cliŽnten en patiŽnten, waardoor deze gemakkelijker en met meer vertrouwen de stap kunnen zetten naar hulpverlening of gezondheidszorg. Zelfs met moeilijke, gevoelige of intieme problemen.


De kern van beroepsgeheim is vertrouwen! Daarom werkte tZitemzo samen met SAM, steunpunt Mens en Samenleving -  het CLB GO! - en het Vrij CLB Netwerk mee aan de website 
www.beroepsgeheimisvertrouwen.be

 


 

Heb je zelf NIEUWS te melden, gebruik dan het contactformulier