Sla navigatie over
Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
startpagina | contact | sitemap integrale jeugdhulp  | zoek
 
 

 

 Sector AWW

Sectorale regelgeving

opgelet: onderstaande links openen steeds in een nieuw venster.

 

Centra algemeen welzijnswerk

 • decreet van 19 december 1997 betreffende het Algemeen Welzijnswerk (B.S.17.II.1998), inw. 31.VII.1998.
 • besluit Vlaamse Regering van 12 oktober 2001 ter uitvoering van het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk (B.S.17.XI.2001), inw.1.XI.2001, gewijzigd bij:
  B.Vl.Reg. 9.I.2004 (B.S.20.II.2004), inw.1.I.2004
  B.Vl.Reg. 31.III.2006 (B.S.31.V.2006), inw.1.IV.2006,
  B.Vl.Reg. 8.IX.2006 (B.S.7.XII.2006), inw.1.I.2006
  B.Vl.Reg. 31.III.2006 (B.S.31.V.2006), inw.1.IV.2006,
  B.Vl.Reg. 8.IX.2006 (B.S.7.XII.2006), inw.1.I.2006,
  B.Vl.Reg. 17.XI.2006 (B.S.14.XII.2006), inw.1.IX.2006,
  B.Vl.Reg. 24.XI.2006 (B.S.29.XII.2006), inw.1.VII.2006,
  B.Vl.Reg. 12.I.2007 (B.S.1.III.2007), inw.1.IX.2006,
  B.Vl.Reg. 20.IV.2007 (B.S.10.V.2007), inw.1.I.2007,
  B.Vl.Reg. 14.XII.2007 (B.S.16.I.2008), inw.1.I.2007,
  B.Vl.Reg. 12.XII.2008 (B.S.14.I.2009), inw.1.I.2008.

 

 • besluit van de Vlaamse Regering van 9 januari 2004 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2001 ter uitvoering van het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk, wat betreft de begeleiding bij het onderbroken of conflictueuze ouder-kindcontact (B.S.20.II.2004), inw. 1.1.2004.

Welzijnscentra ziekenfondsen

 • Ministerieel besluit van 29 augustus 2008 houdende de definiŽring van de objectieve parameters en de programmatie voor de subsidiŽring van de centra voor algemeen welzijnswerk in het kader van de ziekenfondsen (B.S. 16.IX.2009), inw.1.IX.2006.

 

Sectorprotocollen algemeen welzijnswerk (2004-2008)

 • ministerieel besluit van 18 februari 2004 houdende de validering van de sectorprotocollen van de centra voor teleonthaal, de centra voor algemeen welzijnswerk in het kader van de ziekenfondsen en de autonome centra voor algemeen welzijnswerk.
 • sectorprotocol voor de autonome centra voor Algemeen Welzijnswerk.
 • sectorprotocol voor de centra voor algemeen welzijnswerk in het kader van de ziekenfondsen.
 • Sectorprotocol voor de centra voor Tele-Onthaal.

 

Instellingen voor schuldbemiddeling

 • decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap (B.S.5.X.1996), inw.30.V.1997, gewijzigd bij:
  Decr. 28.IV.2006 (B.S.20.IX.2006, err. B.S.20.II.2008), inw.1.VI.2006.
  Decr. 10.VII.2008 (B.S.13.VIII.2008), inw.23.VIII.2008.
 • besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap (B.S.30.V.1997), inw.30.V.1997, gewijzigd bij:
  B.Vl.Reg. 31.III.2006 (B.S.31.V.2006), inw.1.IV.2006.
  B.Vl.Reg. 24.XI.2006 (B.S.29.XII.2006), inw.1.VII.2006,
  B.Vl.Reg. 11.I.2008 (B.S.20.III.2008), inw.1.I.2008.

Omzendbrieven

Kwaliteitszorg in welzijns-, gezondheids- en gezinsvoorzieningen

decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen (B.S. 10.XI.2003).
 De Vlaamse Regering bepaalt per sector de datum waarop dit decreet in werking treedt:

 • decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht t.a.v. bestuursinstellingen (B.S.17.VII.2001), inw.1.I.2002, gewijzigd bij:

  Decr. 20.II.2004 (B.S.15.III.2004), inw.25.III.2004.