Sla navigatie over
Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
startpagina | contact | sitemap integrale jeugdhulp  | zoek
 
 

 

 Sector AWW

Sectorale regelgeving en het DRP

In 2004-2005 werkte de KRW aan het project “Implementatie decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp”. Het doel was de betrokken sectoren in de integrale jeugdhulp te informeren over het statuut van de minderjarige in de jeugdhulp en hen methodieken aan te reiken om dit ook daadwerkelijk te implementeren in hun werking.

 

In de eerste fase van dit project wou men de sectorale regelgeving en zijn uitvoeringsmodaliteiten bestuderen voor de 7 betrokken sectoren van de integrale jeugdhulp. De huidige sectorale regelgeving werd doorgelicht in functie van het DRP. Aan de hand van een vergelijking werd een inventaris opgemaakt met knelpunten, overeenkomsten,… tussen de sectorale regelgeving en het DRP. Dit resulteerde in een overzicht van welke bepalingen uit het decreet voor bepaalde sectoren nieuw zijn, preciezer worden bepaald enz.

 

In oktober 2006 werd dit document door de medewerkers van het Departement WVG nagelezen op juistheid van de informatie. Enkel de datum van de omzendbrief moet vervangen worden door 31/08/2000 (i.p.v. 3/05/2001).

 

Aanvullend werd nog bijkomende info m.b.t. het huishoudelijk reglement van de bezoekruimten verstrekt:

  • het huishoudelijk reglement van de bezoekruimten zal niet ter goedkeuring aan de minister voorgelegd worden. Het werd wel in het kader van het CAW-overleg goedgekeurd door de CAW-directies. De minister heeft uiteraard een exemplaar gekregen.

    De CAW-directies keurden ook de nieuwe uitsluitings-, opschortings- en stopzettingscriteria goed.  Die werden aangepast in het licht van het DRP.  Er waren eigenlijk twee opeenvolgende wijzigingen:
    • een eerste maal werd opgenomen dat de begeleiding niet kan doorgaan als de minderjarige ze weigert.
    • dat werd nu geherformuleerd, aangezien de werking anders onmogelijk zou worden.  De meeste minderjarigen willen immers, althans in eerste instantie, de bezoekouder niet zien.  De bezoekruimte vertrekt vanuit het recht van de bezoekouder op contact met zijn kind, niet vanuit de wens van het kind om zijn ouder te zien.


    Klik hier voor meer info over bezoekruimten (opgelet: deze link opent in een nieuw venster)