Sla navigatie over
Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
startpagina | contact | sitemap integrale jeugdhulp  | zoek
 
 

 

 Sector BJB

Sectorale informatie

 

 

 • 24/10/08: Een transparante en heldere regelgeving voor de bijzondere jeugdbijstand

   

  Het besluit dat de Vlaamse Regering op 24 oktober goedkeurde omvat een  co÷rdinatie van enkele uitvoeringsbesluiten inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet Beter Bestuurlijk Beleid en kadert in het Actieplan Reguleringsmanagement 2003-2004 van de Vlaamse overheid en werd uitgevoerd in samenwerking met de Kenniscel Wetsmatiging. Omdat de regelgeving inzake bijzondere jeugdbijstand versnipperd is over verschillende normen en omzendbrieven (met als resultaat ontoegankelijke en onnodig complexe regels), zal een juridisch-technische vereenvoudiging de transparantie en de begrijpbaarheid voor de gebruiker verhogen. Het opzet van de co÷rdinatie is zeer ruim en situeert zich op verschillende niveaus: de decreten, de besluiten van de Vlaamse Regering en de omzendbrieven. In eerste instantie werd werk gemaakt van een co÷rdinatie en codificatie van de normen op decretaal niveau

 

 

 

 • Het vrij besteedbaar bedrag

  In de BJB bestaat reeds lang een regeling m.b.t. zakgeld voor kinderen die geplaatst zijn in begeleidingstehuizen, gezinstehuizen, onthaal- oriŰntatie- en observatiecentra en de diensten voor pleegzorg. Het zakgeld wordt dus niet verleend aan de minderjarigen die zelfstandig wonen of die met ingang van 1 september 2008 over een maandelijks netto-inkomen beschikken van meer dan 183,31€.

  Sinds 1 juli 2008 wordt er nu ook zakgeld betaald voor minderjarigen die geplaatst zijn in voorzieningen voor personen met een handicap.

  Hiervoor komen ongeveer 1100 kinderen of jongeren
  van minder dan 21 jaar in aanmerking die door de jeugdrechter of het CBJ geplaatst werden  in voorzieningen voor personen met een handicap.

   

   

  De bedragen zijn sinds 1.09.10 de volgende:

  Leeftijd Bedrag vanaf 01-09-2010
    Euro
  Van 6 tot 8 jaar 5,58
  Van 8 tot 12 jaar 11,11
  Van 12 tot 14 jaar 22,21
  Van 14 tot 16 jaar 33,32
  Van 16 tot 18 jaar 44,43
  Van 18 tot 20 jaar 55,58