Sla navigatie over
Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
startpagina | contact | sitemap integrale jeugdhulp  | zoek
 
 

 

 

 

 Sector BJB

Sectorale regelgeving

opgelet: onderstaande links openen steeds in een nieuw venster.

 

Bijzondere jeugdbijstand

 

Gerechtelijke jeugdbijstand

 • omzendbrief van 14 oktober 1994 betreffende de gerechtelijke jeugdbijstand voor minderjarigen in een problematische opvoedingssituatie (B.S.4.II.1995), inw.27.IX.1994.

Kwaliteitszorg in welzijns-, gezondheids- en gezinsvoorzieningen

 • Basisregelgeving:
  • decreet van 29 april 1997 inzake de kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen (B.S.11.VI.1997, err. B.S.4.VII.1997)
   Gewijzigd bij: Decr. 22.XII.1999 (B.S.30.XII.1999),
   Opgeheven bij: Decr. 17.X.2003 (B.S.10.XI.2003),
   inwerkingtreding: op datum door Vlaamse Regering te bepalen.
 • Bijzondere jeugdbijstand:
  • besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2001 tot aanwijzing van de sectoren waarvoor de termijn wordt verlengd binnen dewelke de voorwaarden en de procedure voor de erkenning van voorzieningen moeten zijn aangepast in het kader van het decreet van 29 april 1997 inzake de kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen (B.S.12.IV.2001), inw.1.I.2000.