Sla navigatie over
Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
startpagina | contact | sitemap integrale jeugdhulp  | zoek
 
 

 

 Sector BJB

Sectorale regelgeving en het DRP

In 2004-2005 werkte de Kinderrechtswinkel aan het project “Implementatie decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp”. Het doel was de betrokken sectoren in de integrale jeugdhulp te informeren over het statuut van de minderjarige in de jeugdhulp en hen methodieken aan te reiken om dit ook daadwerkelijk te implementeren in hun werking.

 

In de eerste fase van dit project wou men de sectorale regelgeving en zijn uitvoeringsmodaliteiten bestuderen voor de 7 betrokken sectoren van de integrale jeugdhulp. De huidige sectorale regelgeving werd doorgelicht in functie van het DRP. Aan de hand van een vergelijking werd een inventaris opgemaakt met knelpunten, overeenkomsten,… tussen de sectorale regelgeving en het DRP. Dit resulteerde in een overzicht van welke bepalingen uit het decreet voor bepaalde sectoren nieuw zijn, preciezer worden bepaald enz.

 

In november 2006 controleerde het Agentschap Jongerenwelzijn, departement WVG dit document op de juistheid van de info en bleek dat er geen wijzigingen moesten gebeuren. Aanvullend op het document van de Kinderrechtswinkel werd een bijkomend document "Afstemming DRP-decreet BJB" bezorgd dat u ook hier onderaan kunt downloaden.

 

Relevante informatie

Opgelet: onderstaande links openen in een nieuw venster!