Sla navigatie over
Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
startpagina | contact | sitemap integrale jeugdhulp  | zoek
 
 

 

 Sector VAPH

Sectorale regelgeving

opgelet: onderstaande links openen steeds in een nieuw venster.

 

Kwaliteitszorg in welzijns-, gezondheids-, en gezinsvoorzieningen

 

Basisregelgeving

 • Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen (B.S.10.XI.2003).
  De Vlaamse Regering bepaalt per sector de datum waarop dit decreet in werking treedt:
   
  • 8/08/04: Algemene, Categoriale of Universitaire ziekenhuizen [B.Vl.Reg. 14.V.2004(B.S.30.VII.2004), art.13].
  • 1/01/06: Psychiatrische ziekenhuizen en centra voor geestelijke gezondheidszorg [B.Vl.Reg.27.I.2006 (B.S.23.II.2006),art.13].
 • Decreet van 29 april 1997 inzake de kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen (B.S.11.VI.1997, err. B.S.4.VII.1997), gewijzigd bij:
  Decr. 22.XII.1999 (B.S.30.XII.1999),
  Opgeheven bij: Decr. 17.X.2003 (B.S.10.XI.2003), inw.:op datum door Vlaamse Regering te bepalen.

Personen met een Handicap

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 -houdende de wijze van vereffening van een vrij besteedbaar bedrag en de toekenning ervan aan de minderjarigen aan wie residentiŽle jeugdhulpverlening geboden wordt, ter uitvoering van een beschikking van de jeugdrechtbank of van een advies van het bureau voor bijzondere jeugdbijstand, in voorzieningen die erkend en gesubsidieerd zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 betreffende de kwaliteitszorg in de voorzieningen voor de sociale integratie van personen met een handicap (B.S.27.II.2001), gewijzigd bij:
  B.Vl.Reg. 26.III.2004 (B.S.6.V.2004),
  B.Vl.Reg. 16.IV.2004 (B.S.14.V.2005),
  B.Vl.Reg. 10.II.2006 (B.S.14.III.2006), inw.1.III.2006.

  Zie Omzendbrief betreffende de wijziging van 16 april 2004 betreffende de preventie en aanpak van misbruik en geweld ten aanzien van gebruikers in erkende voorzieningen.
   
 • Ministerieel besluit van 15 mei 2000 inzake de kwaliteitszorg in de centra voor ontwikkelingsstoornissen (B.S.23.VI.2000), inw.1.I.2000.
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 betreffende de erkenning en subsidiŽring van organisaties, belast met de ondersteuning van voorzieningen voor de sociale integratie van personen met een handicap bij de implementatie van de kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen (B.S.19.IX.2001), inw.1.III.2001.