Sla navigatie over
Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
startpagina | contact | sitemap integrale jeugdhulp  | zoek
 
 

 

 

 

 Good practices - Algemeen

Implementatie DRP CAW Artevelde

Vorm / Type

Andere

Omschrijving

De aanpak van CAW Artevelde is gericht op 2 sporen en verloopt in 2 fasen:

 • analyse en bijsturing van de bestaande procedures in het kwaliteitshandboek
 • onderzoeken of bijkomende procedures dienen uitgewerkt worden
 • Ter voorbereiding heeft de kwaliteitscoŲrdinator het DRP en de Memorie van toelichting doorgenomen. Er werd een lijst gemaakt van die elementen in het decreet die raakvlakken vertoonden met de bestaande primaire processen in het kwaliteitshandboek.
 • Alle punten werden met de leden van de kwaliteitsstuurgroep systematisch overlopen en afgetoetst:
  • zijn wij in regel met dit element?
  • zo niet, kunnen wij dit dan aanpassen?
  • willen wij de bijsturing verbreden naar alle cliŽnten?
 • Op basis van deze bespreking werden volgende procedures aangepast:
  • omgaan met cliŽntinformatie: de vertrouwenspersoon voor minderjarigen wordt verengd tot bijstandspersoon; de wettelijke vertegenwoordiger en bijstandspersoon van een minderjarig krijgen toegang tot het dossier in de vorm van inzage.
  • evaluatie van de hulpverlening: er wordt ook een verplichte tussentijdse evaluatie ingevoerd.

  De noodzaak tot bijsturing van de sectorale klachtenprocedure werd aangekaart bij het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk.

 • De aanpassingen werden afgetoetst bij IJH en de Kinderrechtswinkel (via rechtspositie.be).
 • De wijzigingen werden via de teambegeleiders en het intern tijdschrift gecommuniceerd met de teams en traden in voege per 1 juli 2006.
 • In 2007 wordt verder bekeken of er nog bijkomende procedures moeten opgenomen worden in het handboek. (bv. procedure voor cliŽntenparticipatie of inspraak).

Doelgroep

intermediairen

Auteur

Birgitte Laceur, CAW Artevelde vzw, Gent

Uitgeverij

CAW Artevelde vzw, Gent

Datum uitgave

2006

Te verkrijgen bij

CAW Artevelde vzw, Brigitte Laceur, Prinsenhof 56, 9000 Gent
Telefoon 09 225 00 02
Fax 09 235 25 29

E-mail secretariaat@artevelde.be

www.artevelde.be

Sector

AWW

Categorie

Algemeen

Relevante informatie

Opgelet: onderstaande links openen in een nieuw venster.