Sla navigatie over
Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
startpagina | contact | sitemap integrale jeugdhulp  | zoek
 
 

 

 Good practices - Algemeen

WAK intervisiegroep verwijzers BJB

Vorm / Type

Andere

Omschrijving

Het West-Vlaams Aanspreekpunt Kinderrechten (wAK) wil aansluiten bij het implementatieplan van de Vlaamse overheid om het DRP te implementeren. Er werd niet alleen een artikel rond het DRP voor de nieuwsbrief geschreven, maar eind september 2006 gingen in de provincie West-Vlaanderen 2 intervisiegroepen van start, nl.: één voor de subregio Ieper, Roeselare, Kortrijk en één voor de subregio Veurne, Oostende, Brugge.

 

Elke werkgroep komt 5-wekelijks samen en wordt voorgezeten door een medewerker van het multidisciplinair team West-Vlaanderen; de leden zijn consulenten van de betrokken Comité’s voor Bijzondere Jeugdzorg en Sociale Diensten bij de Jeugdrechtbank. Concreet engageerden volgende teams zich voor de intervisiemomenten: SD Ieper, CBJ Roeselare, CBJ Kortrijk, CBJ en SD Veurne, CBJ Oostende, CBJ en SD Brugge.

 

De consulent die in een intervisiegroep zit, is het rechtstreekse aanspreekpunt betreffende het DRP voor het team. Dit betekent dat zij/hij feedback geeft aan het team over de intervisiemomenten en dat het team vragen, knelpunten, casussen in het kader van het decreet kan voorleggen aan de consulent die op haar/zijn beurt dit in de intervisiegroep brengt. De intervisiemomenten worden voorbereid door (een subwerkgroep van) het WAK dat dus het vergaderstramien van de intervisiegroepen volgt. De thema’s die aan bod komen zijn gebaseerd op de fiches van de werkmap "Aan de slag..."

Doelgroep

Intermediairen

Auteur

WAK, p/a KRW Brugge, Kleine Hertsbergestraat 1, 8000 Brugge

Telefoon: 050 33 95 84

Uitgeverij

-

Datum uitgave

2006

Te verkrijgen bij

Medewerkers MDT West-Vlaanderen

Katleen.castelein@wvg.vlaanderen.be , telefoon: 050 30 12 28

katia.verbeest@wvg.vlaanderen.be , telefoon: 050 30 12 26

Sector

BJB

Categorie

Algemeen

Relevante informatie