Sla navigatie over
Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
startpagina | contact | sitemap integrale jeugdhulp  | zoek
 
 

 

 Good practices - Dossier

Open verslaggeving vzw Huize Sint-Augustinus

Vorm / Type

Andere

Omschrijving

Een 3-tal jaar geleden reorganiseerde deze organisatie de eigen intakeprocedure, zodat ook later de verslaggeving/het dossier aangepast werd. Dit alles naar aanleiding van een interne bevraging bij de jongeren. Participatie was het thema dat toen de laagste score kreeg.

Toen het OSBJ van start ging met het DJINN-project sprong vzw Huize Sint-Augustinus gretig op de boot om verder rond participatie te werken.

De concrete aanleiding om rond verslaggeving te werken, was de vaststelling dat verslagen heel vaak te laat geschreven werden. De vraag werd gesteld in welke mate de verslagen als zinvol werden beschouwd. Een interne werkgroep werd opgestart die o.m. een aantal bestaande formulieren omvormden tot eenvormige documenten. Tegelijkertijd werkte men een nieuwe visie omtrent open verslaggeving uit (zie artikel).

Ondertussen werd de inhoud van het dossier getoetst aan het kwaliteitsdecreet en het DRP. Deze voorziening werkt met een digitale ťn een papieren versie van het dossier. Opmerkelijk was dat tijdens een inspectiebezoek opgemerkt werd dat de dossiers van deze voorziening BJB vooral gegevens bevat die weergeven wat de organisatie doet i.f.v. de hulpverlening. Het dossier wordt beschouwd als een werkinstrument, als een middel om contact te maken met de cliŽnt.

Ook de informatiefolder i.f.v. de leefgroep (een verticale groep met als instapleeftijd < 14-jarigen) wordt herwerkt i.h.k.v. het kwaliteitsdecreet.

Doelgroep

Intermediairen

Auteur

Michel Rosius

Uitgeverij

vzw Huize Augustinus, Schansstraat 10, 3690 Zutendaal

Datum uitgave

10 juni 2004

Te verkrijgen bij

vzw Huize Augustinus, Schansstraat 10, 3690 Zutendaal

Telefoon: 089 71 40 84

michel.rosius@desteiger.be

Sector

BJB

Categorie

Dossier

Relevante informatie

Opgelet: onderstaande links openen in een nieuw venster.