Sla navigatie over
Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
startpagina | contact | sitemap integrale jeugdhulp  | zoek
 
 

 

 Good practices - Inspraak

Een groeiproces naar structurele participatie

Vorm / Type

Rapport

Omschrijving

Op basis van een literatuurstudie en gesprekken met sleutelfiguren werd een reflectie-instrument ontwikkeld i.f.v. het mogelijk maken van structurele participatie van minderjarigen en ouders. Dit reflectie-instrument bestaat uit 6 reflectiekaders omtrent “planmatig handelen”, “ethiek”, “differentiële participatie”, “statuut van participatie”, “ondersteuning van participatiekansen” en “terugkoppeling”.

Doelgroep

Intermediairen

Auteur

Valérie Carette

Uitgeverij

CBSG, Brussel

Datum uitgave

2004

Te verkrijgen bij

CBSG, Koning Albert II laan 35 bus 30, 1030 Brussel

Telefoon: 02 553 35 69

Sector

Andere

Categorie

Inspraak

Relevante informatie