Sla navigatie over
Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
startpagina | contact | sitemap integrale jeugdhulp  | zoek
 
 

 

 

 

 Good practices - Menswaardig

Checklist kinderen in afzondering

Vorm / Type

Rapport

Omschrijving

Een 'checklist' rond de praktijk van tijdelijke afzondering of vrijheidsbeperking in voorzieningen i.f.v. reflectie en evaluatie.  Soms is de transparantie - waarom, waar, wanneer, hoe lang,... - van het afzonderen zoek.  Het handelen van hulpverleners en ook sommige gangbare procedures rond afzondering zijn strijdig met de rechten van minderjarigen zelf.  Dit bleek uit een bevraging van het Kinderrechtencommissariaat in 2004 bij een 130-tal instellingen in de Bijzondere Jeugdzorg, het Vlaams Fonds voor de Integratie van Personen met een Handicap (Vlaams Fonds), Kind & Gezin en de Kinder- en Jongerenpsychiatrie.

 

Zelfevaluatie: een checklist als hulpmiddel.

Vanuit deze bevindingen en het pas in werking tredende decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp formuleerde het Kinderrechtencommissariaat een aantal overwegingen om de rechten van minderjarigen in de jeugdhulp beter te garanderen.  Een bijhorende 'checklist' kan helpen het beleid rond tijdelijke afzondering of vrijheidsbeperking van je voorziening te evalueren.  Het kan een basis zijn voor overleg en reflectie.  Op weg naar duidelijke, rechtszekere en hanteerbare procedures voor een afzonderingsbeleid binnen de eigen voorziening.  En dit in overleg met de minderjarigen.

 

Het kan een basis zijn voor overleg en reflectie.  Op weg naar duidelijke, rechtszeker en hanteerbare procedures voor een afzonderingsbeleid binnen de eigen voorziening.  En dit in overleg met de minderjarigen.

Doelgroep

Intermediairen

Auteur

Kinderrechtencommissariaat

Uitgeverij

Kinderrechtencommissariaat, Leuvenseweg 86, 1000 Brusse

Datum uitgave

mei 2006

Te verkrijgen bij

Kinderrechtencommissariaat, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel

Telefoon: 02 552 98 00

Sector

Andere

Categorie

Menswaardig

Relevante informatie