Sla navigatie over
Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
startpagina | contact | sitemap integrale jeugdhulp  | zoek
 
 

 

 

Thema - Klachten

 

 

 
Klik op onderstaande titels om de achterliggende info rond dit thema te openen  

 

Informatie

       

Art. 29 van het DRM stelt dat een minderjarige klachtrecht heeft maar zegt niet op welke manier voorzieningen of diensten dit klachtrecht moeten realiseren of waarmaken. Hiervoor wijst het decreet naar de bestaande sectorale regelgeving.

Een minderjarige bij een jeugdhulpvoorziening, de toegangspoort of het ondersteuningscentrum jeugdzorg kan klachten formuleren over de volgende zaken:

        de inhoud van de jeugdhulp en de wijze waarop ze wordt aangeboden;

        de leefomstandigheden binnen residentiŽle en semi-residentiŽle
          jeugdhulpverlening;

        de niet-naleving van de rechten, opgesomd in dit decreet.

De voorzieningen binnen de integrale jeugdhulp moeten de minderjarige (en zijn ouders) informeren over zijn recht om een klacht in te dienen.

Toch hoeft het niet altijd zo ver te komen. Eerst kan geprobeerd worden het gesprek aan te gaan met de hulpverlener of de directie van de hulpverlener. Als dit niet voldoet, kan er extern een klacht ingediend worden bij de instantie die daarvoor sectoraal bevoegd is.

Daarnaast kan men ook nog terecht bij

Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat

Leuvenseweg 86, 1000 Brussel

Tel: 0800/20 808

klachtenlijn@jongerenrechten.be

&

De JO-lijn

Bel gratis 0800 900 33    (ma: 10u00 – 13u00; wo & vr: 13u00 – 17u00)

Of mail naar jo-lijn@jongerenwelzijn.be

 

 


FAQ's

Het decreet rechtspositie minderjarige wekt heel wat vragen op.

De vragen putten we uit de contacten met het werkveld, o.m. de vragen die gesteld worden via het contactformulier op deze site.

De vragen die het laatst werden toegevoegd, vindt u telkens bovenaan de lijst.

 

 

Good practices

Via het beschikbaar stellen van een inventaris aan "good practices" wil de Vlaamse overheid de ervaringsuitwisseling ťn de deskundigheidsbevordering tussen de verschillende sectoren vergemakkelijken.

 

Er werd bewust gekozen om de inventaris aan de hand van de structuur van de werkmap "Aan de slag met het decreet rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp" te maken, over de sectoren heen, omdat we er van overtuigd zijn dat goede praktijkvoorbeelden bruikbaar kunnen zijn voor verschillende doelgroepen, voor verschillende organisaties, voor verschillende werkvormen.

Misschien kunnen deze "good practices" niet altijd klakkeloos overgenomen worden, dan kunnen ze een inspiratiebron zijn voor eigen initiatieven.

 

Indien je zelf echter zo'n goede praktijkvoorbeelden kent, laat het ons weten via de rubriek "Uw good practices?", want we blijven deze invoeren in de site.