Sla navigatie over
Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
startpagina | contact | sitemap integrale jeugdhulp  | zoek
 
 

 

 

 

 

Thema - Menswaardige behandeling

 

 

In verschillende sectoren worden soms andere definities en begrippenkaders gebruikt met betrekking tot vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM). Dat zorgt wel eens voor verwarring. Daarom werkte een intersectorale administratieve werkgroep binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uniforme definities uit. Er werd hiervoor verder gewerkt op de definities die werden voorbereid binnen de geestelijke gezondheidszorg.

De intersectorale werkgroep kwam tot een ‘stam’ van definities die goedgekeurd werd door het Management ComitÚ van Welzijn Volksgezondheid en Gezin op 18 februari 2019.

Deze  stam vormt de basis en bindend kader met betrekking tot de preventie en toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen, in elk geval in de jeugdhulp en de kinder- en jeugdpsychiatrische diensten.  

Op termijn kunnen ook bijkomende ‘takken’ aan deze stam worden toegevoegd, weliswaar enkel na intersectorale aftoetsing en afstemming. Hier vind je de definities

 

Inspectieronde met betrekking tot vrijheidsbeperkende maatregelen

In een intersectorale inspectieronde heeft Zorginspectie in de periode 2017 en 2019 de praktijk en de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) in beeld gebracht, over de verschillende sectoren en voorzieningen heen waar kinderen en jongeren worden opgevangen, zijnde de inder- en jeugdpsychiatrie, bepaalde voorzieningen van de bijzondere jeugdzorg (onthaal- oriŰntatie en observatie-centra en de proeftuinen van Jongerenwelzijn, de Gemeenschapsinstellingen en het Vlaams detentiecentrum) en voorzieningen voor minderjarigen met een handicap.

De overzichtsrapporten van deze inspecties.

 

Informatie uit de studiedag rechten 2015

Op de studiedag rechten in de jeugdhulp van 6 maart 2015 werd een workshop gewijd aan het recht op een menswaardige behandeling.

 

workshop menswaardige behandeling

 

 

FAQ's

Het decreet rechtspositie minderjarige wekt heel wat vragen op.

De vragen putten we uit de contacten met het werkveld, o.m. de vragen die gesteld worden via het contactformulier op deze site.

De vragen die het laatst werden toegevoegd, vindt u telkens bovenaan de lijst.

 

 

Good practices

Via het beschikbaar stellen van een inventaris aan "good practices" wil de Vlaamse overheid de ervaringsuitwisseling Ún de deskundigheidsbevordering tussen de verschillende sectoren vergemakkelijken.

 

Er werd bewust gekozen om de inventaris aan de hand van de structuur van de werkmap "Aan de slag met het decreet rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp" te maken, over de sectoren heen, omdat we er van overtuigd zijn dat goede praktijkvoorbeelden bruikbaar kunnen zijn voor verschillende doelgroepen, voor verschillende organisaties, voor verschillende werkvormen.

Misschien kunnen deze "good practices" niet altijd klakkeloos overgenomen worden, dan kunnen ze een inspiratiebron zijn voor eigen initiatieven.

 

Indien je zelf echter zo'n goede praktijkvoorbeelden kent, laat het ons weten via de rubriek "Uw good practices?", want we blijven deze invoeren in de site.