Sla navigatie over
Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
startpagina | contact | sitemap integrale jeugdhulp  | zoek
 
 

 

 

 

 

Thema - Instemming

 

 

 
Klik op onderstaande titels om de achterliggende info rond dit thema te openen  

 

Informatie

Omdat het ‘recht op instemming met de jeugdhulp’ in de praktijk heel wat vragen oproept, werd hiervoor een intersectoraal kader uitgewerkt: richtinggevend kader voor het omgaan met instemming van ouders en minderjarigen in de integrale jeugdhulp’. Dit kader is zowel van toepassing in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening als in de niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening. Naast ‘instemming’, wordt ook ingegaan op het aspect ‘informeren’ met betrekking tot instemming.

 

Studiedag rechten in de jeugdhulp " Het recht op instemming in de jeugdhulp, een recht met veel dimensies"

 

Op 1 december 2017 ging de studiedag ‘rechten in de jeugdhulp’ door. Focus lag op het recht op instemming in de jeugdhulp, een recht met veel dimensies. Gebaseerd op de informatie die op deze studiedag aan bod kwam, verschenen ondertussen enkele boeiende bijdragen m.b.t. instemming op www.jeugdrecht.be:

 

 

Hieronder vind je de powerpoints van de sprekers:

 

Op de studiedag kwam ook het perspectief van jongeren en ouders uitdrukkelijk aan bod o.a. aan de hand van volgende filmpjes en tekst.

Filmpje jongeren

Filmpje VGPH

Filmpje ouders

Instemmen met hulpverlening – aandachtspunten - vanuit de bril van ouders (DOC - 84 KB)

 

 

De verslagen van de werkgroepen vind je hier.

 

 

 

 

 

 

 

Op de studiedag rechten in de jeugdhulp van 6 maart 2015 werd een workshop gewijd aan het recht op instemming.

 

workshop instemming

 

Op de studiedag rechten in de jeugdhulp van 1 december 2017 werd een workshop gewijd aan het recht op instemming.

 

workshop instemming

 

FAQ's

Het decreet rechtspositie minderjarige wekt heel wat vragen op.

De vragen putten we uit de contacten met het werkveld, o.m. de vragen die gesteld worden via het contactformulier op deze site.

De vragen die het laatst werden toegevoegd, vindt u telkens bovenaan de lijst.

 

 

Good practices

Via het beschikbaar stellen van een inventaris aan "good practices" wil de Vlaamse overheid de ervaringsuitwisseling Ún de deskundigheidsbevordering tussen de verschillende sectoren vergemakkelijken.

 

Er werd bewust gekozen om de inventaris aan de hand van de structuur van de werkmap "Aan de slag met het decreet rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp" te maken, over de sectoren heen, omdat we er van overtuigd zijn dat goede praktijkvoorbeelden bruikbaar kunnen zijn voor verschillende doelgroepen, voor verschillende organisaties, voor verschillende werkvormen.

Misschien kunnen deze "good practices" niet altijd klakkeloos overgenomen worden, dan kunnen ze een inspiratiebron zijn voor eigen initiatieven.

 

Indien je zelf echter zo'n goede praktijkvoorbeelden kent, laat het ons weten via de rubriek "Uw good practices?", want we blijven deze invoeren in de site.