Sla navigatie over
Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
startpagina | contact | sitemap integrale jeugdhulp  | zoek
 
 

 

 

 

 Publicaties

Werkmap

In het najaar van 2004 kreeg de Kinderrechtswinkels vzw via een ministerieel besluit de opdracht een product te ontwikkelen om het DRP te implementeren in de betrokken sectoren van de integrale jeugdhulp.

 

Het resultaat werd de werkmap "Aan de slag met het decreet rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp", die medio 2006 verspreid werd bij de betrokken voorzieningen.  De bedoeling van de werkmap is een instrument te zijn om:

  • een concreet antwoord te bieden op een aantal vragen
  • meer duidelijkheid en zekerheid bieden omtrent het juridisch luik van het DRP
  • een mentaliteitsverandering in de voorziening en de individuele hulpverlener bewerkstelligen

Het DRP wordt nl.: als een start van een proces gezien en niet als een eindpunt.  Vandaar dat in de werkmap een trajectvoorstel opgenomen is.  Dit traject doorlopen kan een voorziening helpen om de implementatie van het DRP systematisch aan te pakken.

De afgelopen jaren werd de werkmap verscheidene keren geactualiseerd en herdrukt. In 2014 werd de fiche ‘Recht op bijstand’ nog volledig herwerkt. Tevens werd een erratum toegevoegd m.b.t. wijzigingen door het vernieuwde decreet IJH.

 

De verschillende onderdelen van de werkmap kan je hier downloaden:

Opgelet: alle links openen in een nieuw venster!

 

Deze werkmap kan tegen verzendingskosten aangekocht worden. Je kunt de werkmap bestellen door een mailtje te sturen naar tzitemzo@tzitemzo.be , met vermelding van naam en adres.

 

 

Tenslotte kan je ook twee powerpoint presentaties downloaden over de werkmap: