Sla navigatie over
Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
startpagina | contact | sitemap integrale jeugdhulp  | zoek
 
 

 

 

 

 


 

FAQ's klachten

 

 

 

FAQ’s KLACHTEN


Waarom regelt het DRM de klachtenprocedure niet?

Het DRM stelt dat een minderjarige klachtrecht heeft maar zegt niet op welke manier voorzieningen dit klachtrecht moeten realiseren of waarmaken. Hiervoor wijst het decreet naar de bestaande sectorale regelgeving. Het DRM wilde immers geen afbreuk doen aan de bestaande good practices en de opgebouwde sectorspecifieke expertise in het werkveld

 

Terug naar vragenlijst


Wat met ouders die direct klacht indienen bij de orde van geneesheren tegen een arts van het CLB?


De klachtenprocedure in het CLB moet voldoende zichtbaar en duidelijk zijn voor de leerling en zijn ouders zodat een klacht in het CLB zelf terecht kan komen. Je kan echter nooit iemand beletten om rechtstreeks klacht in te dienen bij een andere organisatie.

 

Terug naar vragenlijst

 

 

Waarom kan een leerling geen rechtstreekse klacht indienen tegen een hulpverlener van het CLB?

 

De leerling kan een klacht neerleggen ten opzichte van het centrum omtrent de inhoud van de leerlingbegeleiding, de wijze waarop ze wordt aangeboden en de niet-naleving van de rechten, zoals opgesomd in het decreet rechtspositie.

Het is echter niet de bedoeling dat de leerling het individueel handelen van de hulpverlener kan aanklagen.

 

Terug naar vragenlijst